Jak získat cenu RHODOS

Cenu lze získat jen dlouhodobou a systematickou tvorbou firemní image. Do soutěže není možno se přihlásit ani není možno ze strany hodnocených firem výsledky jakkoli ovlivnit. Za účast v soutěži ani nic neplatí, hodnocené firmy se ani jinak finančně na soutěži nepodílejí.

20
12

Sdružení vypisuje pro každý ročník kategorie, ve kterých je firemní image hodnocena. Respondenti imageového výzkumu – vrcholoví manažeři firem působících v České republice – nejprve spontánně odpovídají na otázku, které firmy z hodnocené kategorie znají. Pak pokračují hodnocením těchto firem. Výsledky jsou zaznamenány do speciálního dotazovacího software a poté v celém souboru vyhodnoceny.

Hodnocení tedy není založeno na žádných ekonomických údajích, jako je obrat, zisk, apod.., ale pouze na primárním imageovém výzkumu, v němž se vyjadřuje náhodně vybraný reprezentativní vzorek špičkových představitelů podnikové sféry. Právě z tohoto důvodu jsou výsledky soutěže RHODOS tak prestižní.

Michal Ševera (SMG)