Metodika výzkumu Rhodos
- jak se hraje o nejlepší image v oboru?
20
12

Hlavním cílem soutěže Rhodos je sestavit žebříček tří firem s nejlepší image v každém ze zkoumaných oborů podnikání (kategorii). Principem soutěže je nezávislost a rozhodovací proces v rukou manažerů vybraných podle zásad reprezentativních průzkumů trhu. Realizátorem výzkumu RHODOS je společnost Factum Invenio.

Soutěží se v celé České republice. Ze všech firem, právnických osob s nejméně 11 zaměstnanci, jsou vybrány společnosti dle regionálních, velikostních a oborových kvót a sestaven plně reprezentativní soubor za firemní sektor v ČR. Manažer každé společnosti pak odpovídá na dvě otázky, které určují výsledné pořadí za každou soutěžní kategorii. Jsou to znalost a nejlepší image.

Znalost je prvním krokem, ale image to ještě není

Manažer nejprve jmenuje jemu známé firmy z každého oboru, který hodnotí. Následně mezi nimi určuje tu firmu, která má podle něj nejlepší image. Určuje vždy jediného vítěze za kategorii.

Do závěrečného zpracování výsledků postupují ty firmy, které jmenovalo alespoň 30 z celkově 300 dotázaných (statistický filtr). Základní míra znalosti je tak předpokladem pro další hodnocení. Pokud alespoň 30 respondentů uvede firmu jako známou, pak velikost přestává hrát roli a rozhoduje již jen podíl četnosti jmenování „nejlepší image“. Rhodos Index nejlepší image se pak spočítá dle vztahu:

Rhodos Index

Čím vyšší index je, tím lépe si firma v kategorii imageově stojí a tím lepší je její výsledek v soutěži Rhodos. V tom je soutěž férová a vyvážená: dává všem firmám, které jsou dostatečně známé, stejné šance.

Jan Herzmann (ppm factum research)